Skip to main content
Thuis  › ... Clubinfo › Contributies en Tarieven

Contributies 2024

Contributiebedragen voor het seizoen 2024

Deze bedragen gelden vanaf 1 jan. 2024

Inschrijfgeld junioren: € 0
Inschrijfgeld senioren: € 0

Contributie (volledig lidmaatschap):

  • Jeugd t/m 12 jaar* € 30,95  per maand All-in-one tarief (alleen tennis)
  • Junioren 13 t/m 17 jaar € 110,00 voor alleen tennis òf alleen padel. Een Combi-lidmaatschap bedraagt € 150,00;
  • Senioren vanaf 18 jaar € 170,00 voor alleen tennis òf alleen padel. Een Combi-lidmaatschap bedraagt € 235,00;
  • Studenten € 140,00 voor alleen tennis òf alleen padel. Een Combi-lidmaatschap bedraagt € 190,00


Contributie (dag lidmaatschap)**:

  • Jeugd t/m 17 jaar € 80,00 voor alleen padel. Een Combi-lidmaatschap bedraagt € 135,00
  • Senioren vanaf 18 jaar € 110,00 voor alleen padel. Een combi-lidmaatschap bedraagd € 210,00
  • Studenten € 100,00 voor alleen padel. Een Combi-lidmaatschap bedraagd € 170,00


*Jeugd t/m 12 jaar

Dit maandbedrag is inclusief contributie van € 52,50 op jaarbasis, 1 standaardtraining gedurende 37 weken in de periode 1 oktober t/m 30 september en hij/zij maakt dan tevens deel uit van de Tennisopleiding van TV Heerhugowaard, deelname aan de World Toer en nog nader aan te kondigen activiteiten welke door de vereniging georganiseerd worden.

** Dag lidmaatschap

Bij dag lidmaatschappen kun je alleen doordeweeks overdag padel spelen en in het weekend ook 's avonds.

Administratief lid:
neem contact op met de administratie voor de mogelijkheden van het administratief lidmaatschap bij blessure
Niet spelend lid: € 35,00

Voorwaarden niet spelend lid (NSL)

Dit is een sponsorbedrag voor de vereniging waarbij u lid blijft van de vereniging en er geen bondscontributie wordt afgedragen. Maar u blijft wel volledig op de hoogte van informatie van zowel de KNLTB als de vereniging.

Wanneer u bij de start van het contributiejaar niet spelend lid bent krijgt u via de administratie een betalingsverzoek met factuur. Vanaf het moment dat u weer gaat spelen zal de geldende contributie voor het nog resterende jaar in rekening worden gebracht.

Wanneer u gedurende het seizoen een verzoek tot  NSL indient wordt dit na 3 maanden geeffectueerd e.e.a. om aanvragen in verband met kortdurende blessures te voorkomen. Restitutie van de reeds betaalde contributie kan dan na 3 maanden van de aanvraag plaats vinden over de dan nog resterende maanden onder aftrek van het tarief voor niet spelende leden. Vanaf het moment dat u weer gaat spelen zal de geldende contributie voor het nog resterende jaar in rekening worden gebracht.

Het is derhalve niet (meer) toegestaan om als NSL gebruik te maken van de buitenbanen.

Tennisles:     
Voor informatie over tennislessen verwijzen wij u naar de tab “Training” of “Recreantentraining” of u kunt contact opnemen met onze trainers via trainers@tvhhw.nl.

Lidmaatschap opzeggen.
Mocht u het lidmaatschap voor het komende clubjaar willen beëindigen dan schriftelijk (via info@tpvhhw.nl) vóór 1 januari van het contributiejaar. Ná deze datum blijft u lid van de vereniging en bent u de gehele contributie verschuldigd.