Skip to main content
Thuis  › ... Nieuws

Nieuwsbrief Februari 2022

12-2-2022 Nieuwsbrief Padel Vrijwilliger Huur
Nieuwsbrief Februari 2022

COVID-19:
De verwachting is dat einde komende week alle beperkingen zijn opgeheven, dus dit item hopen we te kunnen blijven schrappen.

LED verlichting:
Is inmiddels geïnstalleerd en opgeleverd door het bedrijf Oostendorp. Het ziet er heel strak uit, banen worden prachtig egaal verlicht:

led

Ons streven om de club te verduurzamen krijgt hiermee een mooie stap in de goede richting. Bij de binnenbanen hebben we inmiddels een start gemaakt met het automatisch schakelen van de verlichting. Vanaf deze week schakelt de verlichting automatisch aan en uit, afhankelijk of een baan gebruikt wordt of niet. Dit betekent wel dat een baan huren bij Steffie (horeca) niet meer tot de mogelijkheden behoort. Om de baanverlichting aan te doen is reserveren via de website meetandplay.nl noodzakelijk. Kan ook via onze eigen website en dan klikken op “baan huren” is wellicht voor veel mensen de makkelijkste route.

We merken dat we nog wat kinderziektes tegenkomen. Ons streven is om deze er zo snel mogelijk uit te halen. Wanneer u merkt dat er iets nog niet goed gaat met de verlichting, laat dit dan weten via ict@tvhhw.nl. We lossen het dan z.s.m. op.

We zijn Stichting Nut èn de provincie Noord-Holland zeer erkentelijk voor de royale schenking, c.q. forse subsidie om deze verlichting te kunnen realiseren. 

Ledenpas:
Er liggen nog veel pasjes om afgehaald te worden. Doe dit a.u.b. nu spoedig, want binnenkort hebt u een pas nodig om toegang te hebben tot ons complex.

Padel:
De werkzaamheden zijn begonnen, eerst slopen en gravel verwijderen, daarna de opbouw starten met egaliseren en het storten van schuimbeton: 

padel1

Het bestuur gooit wederom in de ring dat we (jonge) enthousiaste leden zoeken die nà oplevering van de banen mee willen draaien in de verdere uitbouw padel. Meld je (bijvoorbeeld met wat vrienden/ vriendinnen) aan bij Sep van Sermondt via padel@tvhhw.nl.

Nù de aanleg is begonnen gaan we officieel leden werven. Een combi lidmaatschap kost € 200,-, dus € 45,- meer in vergelijking tot alleen tennis. Alleen een padel lidmaatschap kost € 155,- (dit alles op jaarbasis). Voor de jeugd gelden de tarieven die wij ook voor tennis hanteren.

Voor dit jaar is de contributie naar rato van de uiteindelijke opstart. Opgeven, c.q. informatie opvragen kan via info@tvhhw.nl, of padel@tvhhw.nl

TOSS MIDDAGEN
Voorlopig even niet!

GEMEENTE
De rechtszitting met als tegenpartij de Gemeente is geweest in december. Eén dezer weken volgt de uitspraak.
BELANGRIJK:
De vereniging is gebaat bij een standvastig en bekwaam bestuur, zo’n bestuur bestaat uit de Ledenraad (als zijnde de vertegenwoordiging van de leden) en het Bestuur voor de dagelijkse uitvoering van zaken. De Ledenraad heeft dringend gebrek aan nieuwe mensen. De Ledenraad bestaat uit maximaal 15 personen, vergaderen 4 tot 6 maal per jaar exclusief tussentijdse ad-hoc beslissingen. Qua tijd valt dit dus erg mee, er wordt wel verwacht dat je je inzet voor de vereniging en tussentijdse informatie mede beoordeelt. Info bij piet.berkhout@tvhhw.nl, of bij de huidige v.z. Arno Pieterse, ledenraad@tvhhw.nl

Niet minder belangrijk is het aantrekken van een bestuurslid die de functie van penningmeester wil bekleden. Hij/ zij is verantwoordelijk voor de algehele financiële verslaglegging, het opstellen van de jaarcijfers en het produceren van een jaarlijkse begroting. De dagelijkse administratie wordt gedaan (op kantoor) door Jacquelien, zij is dan ook de assistente met kennis van zaken voor de penningmeester. Het penningmeesterschap is derhalve een controlerende functie, maar uiteraard soms ook uitvoerend. Het zal u/ jou gemiddeld 3 uur per week kosten. De huidige penningmeester, Theo Al, blijft beschikbaar voor een correcte overdracht. Info bij hem te verkrijgen via theo.al@tvhhw.nl

Voor beide functies geldt: Reageer en doe dit uiterlijk per 24 februari a.s.

Nog wat plaatjes van de veranderingen die gaande zijn aan terras en op het park:
padel2padel3

‹ Terug naar overzicht