Skip to main content
Thuis  › ... Tennis › DiDo groep

Dinsdag/Donderdag groep

In het 2e en 3e kwartaal wordt al jaren op iedere dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur door een grote groep veelal ervaren tenniss(t)ers gedubbeld. Door loting wordt voor iedere speeldag opnieuw bepaald wie met wie speelt en wie de tegenstanders zijn.

Nieuwe deelnemers kunnen zich tot 1 maand voor aanvang van het 2e of 3e  kwartaal opgeven bij Richard Meijer (mailadres r-meijer@quicknet.nl, telefoon 06 51603833). Geef in de mail aan of je op de dinsdagen, de donderdagen of op beide dagen mee wilt doen, welke verhinderingen je het komende kwartaal hebt (vanwege vakanties e.d.) en je telefoonnummer(s), waarop je bereikbaar bent.

Nadat bovenstaande gegevens van alle deelnemers binnen zijn, wordt per kwartaal een speelschema gemaakt, zodat iedere deelnemer weet op welke dagen hij of zij is ingedeeld en wie er per speeldag als reserves beschikbaar zijn.

De belangrijkste regel voor iedere deelnemer is, dat hij of zij zelf voor een vervanger zorgt, wanneer hij of zij als speler ingedeeld staat, maar op de betreffende datum alsnog verhinderd is.