Skip to main content
Thuis  › ... Clubinfo › Over TPV HHW

Over TPV Heerhugowaard

Tennis- en padelvereniging Heerhugowaard is één van de grootste tennis/padelverenigingen in Nederland en de organisatie is daarop ingericht. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging. De ledenraad vertegenwoordigt de leden, de ledenraadsleden worden benoemd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De ledenraad controleert het bestuur en benoemt de bestuursleden. Het bestuur maakt beleid om de doelstellingen van de vereniging te halen en draagt zorg voor de uitvoering van dit beleid. Voor de organisatie van uit te voeren activiteiten zijn een aantal commissies actief. Voor speciale, vaak eenmalig activiteiten worden werkgroepen samengesteld. De vereniging heeft personeel in dienst ter ondersteuning van het bestuur en uit te voeren activiteiten.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vrijwilligers aangevuld met een aantal professionals in dienst van de vereniging. Het bestuur wordt verder in de uitvoering ondersteund door een groot aantal commissies, werk- en adviesgroepen. Ook deze groepen bestaan uit vrijwilligers. De vereniging kenmerkt zich verder door een hoge mate van organisatie tbv zowel het recreatieve- als het prestatieve gebeuren met binnen het verenigingsbeleid een grote mate van autonomiteit voor de commissies. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad aan de hand van een meerjaren beleidsplan. Het geheel is vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement..

Het bestuur heeft volgende visie, missie en strategie geformuleerd.

Visie
Een dynamische, aansprekende Heerhugowaardse Tennis- en padelvereniging, met een regionale uitstraling, waarbij het plezier in de tennis- en padelsport voorop staat en door alle leden en op alle niveaus optimaal wordt beleefd.

Missie
Een vereniging, altijd in beweging met een sterke rol voor vrijwilligers waarbij alle activiteiten gericht zijn op zowel prestatief als recreatief tennis en padel en waarbinnen iedereen zich thuis voelt.

Strategie
Het bestuur streeft er naar om zijn missie en visie voor het einde van deze beleidsperiode te realiseren door het creëren van een optimaal samenspel tussen het prestatieve en recreatieve deel van de vereniging waarbij we in eerste instantie moeten denken aan speelmogelijkheden al of niet in competitieverband en trainingfaciliteiten. Dit ondersteund door een professionele organisatie, een gedegen personeels- en vrijwilligersbeleid, een hoogwaardige accommodatie en gezonde financiering met oog voor een duurzame exploitatie. Dit alles in een open sfeer en met een robuuste, duidelijke en transparante organisatie.

Geschiedenis

Wilt u meer lezen over onze geschiedenis klik dan hier.